• انواع تابع در اکسل (Excel)

  نرم افزار اکسل توابع زیادی در خود دارد که موجب تسریع و سهولت امور گشته است که در این مقاله می کوشیم انواع توابع پرکاربرد نرم افزار اکسل را به شما معرفی کنیم.

  تعریف تابع و انواع آن در نرم افزار اکسل

  همانظور که قبلاٌ نیز اشاره شد تابع بخشی از عبارت فرمول در اکسل است که عملیات خاصی را برعهده دارد.

  در واقع می توان بیان کرد که توابع در اکسل به دو صورت به وجود می آیند:

  1. تابع های درونی
  2. تابع هایی که توسط کاربران نرم افزار اکسل ایجاد می شوند.

  البته باید بدانید که نرم افزار اکسل در خود تابع های بسیاری دارد که تقربیاٌ می توان گفت دیگر نیازی به تعریف تابع از سوی شما نمی باشد.

  تابع بخشی از فرمول نویسی در اکسل است.

  تابع ها در نرم اکسل به چند گروه تقسیم می شوند از جمله:

  • تابع های مالی
  • تابع های تاریخ و زمان
  • تابع های ریاضیاتی و مثلثاتی
  • تابع های رشته ایی
  • تابع های منطقی
  • تابع های آماری
  • تابع های جستجو و مرجع
  • تابع های بانک اطلاعاتی
  • تابع های بررسی اطلاعات
  • تابع های هوش تجاری
  • تابع های مهندسی

  کاربران باید بدانند که به کار بردن صحیح از توابع در فرمول نویسی اکسل نیازمند مهارت می باشد که با تمرین بسیار بدست می آید.

  تابع از چه قسمت هایی تشکیل شده است

  تابع از دو جزء تشکیل می شود:

  1. اسم تابع: اسم تابع در واقع نمایانگر عملیاتی که تابع انجام می دهد می باشد. در برخی موارد مخفف کلمه ایی است.
  2. آرگومان هاي تابع: ورودی های یک تابع می باشد و با علامت ; از هم مشخص می شوند.

  آرگومان های یک تابع در اکسل خود شامل سه دسته زیر می باشد:

  1. بدون آرگومان
  2. شامل تعداد مشخصی آرگومان
  3. دارای 255 آرگومان

  توابع بدون آرگومان

  بیان کردیم بعضی از توابع فاقد ورودی هستند. این تابع بدون ورودی می باشد. اما به یاد داشته باشید که حتما علامت پرانتز () باید بعد از اسم تابع نوشته شود. مانند تابع () PI () ،Rand که به ترتیب که یک عدد تصادفی بین صفر و یک و عدد پی 3/14 را نشان می دهد.

  توابع دارای آرگومان مشخص

  همانطور که نام تابع بیان می کند. دارای تعداد معینی ورودی دارند و تغییر در تعداد ورودی موجب بروز اشتباه خواهد شد. مثال:

  تابع ()MOD که دارای دو آرگومان می باشد و عملیاتی که انجام می دهد عبارت است تقسیم باقیمانده عدد اول بر عدد دوم.

  توابع دارای 255 آرگومان

  این تابع حداکثر دارای 255 ورودی می باشد. داشتن 255 آرگومان به معنی داشتن 255 خانه نیست بلکه بیان می کند که این تابع می تواند یک خانه یا محدوده ایی از خانه ها را به عنوان ورودی شامل شوند.

  مثال: تابع بسیار پرکاربرد SUM می باشد. فرض کنید شما بخواهید مقادیر موجود در خانه های B1 تا B7 را با یکدیگر جمع ببندید. برای این عملیات می توان سه حالت را درنظر گرفت که عبارتند از:

  1.  تابع شامل یک آرگومان است.                              (SUM (B1:B7
  2. تابع شامل دو آرگومان است.                       (SUM (B1:B3;B4:B7
  3. تابع شامل سه آرگومان است.         (SUM (B1:B2; B3:B5; B6:B7

  به منظور استفاده درست و به جا از توابع در نرم افزار اکسل شما باید مهارت کافی در به کارگیری از توابع را فرابگیرید. مجتمع فنی تهران با آموزش دوره Microsoft Office Excel 2016 و دوره Microsoft Office Excel Expert 2016 در تلاش است تا کاربران گرامی را در این امر یاری کند.

  "text-align:justify">تعریف تابع و انواع آن در نرم افزار اکسل

  همانظور که قبلاٌ نیز اشاره شد تابع بخشی از عبارت فرمول در اکسل است که عملیات خاصی را برعهده دارد.

  در واقع می توان بیان کرد که توابع در اکسل به دو صورت به وجود می آیند:

  1. تابع های درونی
  2. تابع هایی که توسط کاربران نرم افزار اکسل ایجاد می شوند.

  البته باید بدانید که نرم افزار اکسل در خود تابع های بسیاری دارد که تقربیاٌ می توان گفت دیگر نیازی به تعریف تابع از سوی شما نمی باشد.

  تابع بخشی از فرمول نویسی در اکسل است.

  تابع ها در نرم اکسل به چند گروه تقسیم می شوند از جمله:

  • تابع های مالی
  • تابع های تاریخ و زمان
  • تابع های ریاضیاتی و مثلثاتی
  • تابع های رشته ایی
  • تابع های منطقی
  • تابع های آماری
  • تابع های جستجو و مرجع
  • تابع های بانک اطلاعاتی
  • تابع های بررسی اطلاعات
  • تابع های هوش تجاری
  • تابع های مهندسی

  کاربران باید بدانند که به کار بردن صحیح از توابع در فرمول نویسی اکسل نیازمند مهارت می باشد که با تمرین بسیار بدست می آید.

  تابع از چه قسمت هایی تشکیل شده است

  تابع از دو جزء تشکیل می شود:

  1. اسم تابع: اسم تابع در واقع نمایانگر عملیاتی که تابع انجام می دهد می باشد. در برخی موارد مخفف کلمه ایی است.
  2. آرگومان هاي تابع: ورودی های یک تابع می باشد و با علامت ; از هم مشخص می شوند.

  آرگومان های یک تابع در اکسل خود شامل سه دسته زیر می باشد:

  1. بدون آرگومان
  2. شامل تعداد مشخصی آرگومان
  3. دارای 255 آرگومان

  توابع بدون آرگومان

  بیان کردیم بعضی از توابع فاقد ورودی هستند. این تابع بدون ورودی می باشد. اما به یاد داشته باشید که حتما علامت پرانتز () باید بعد از اسم تابع نوشته شود. مانند تابع () PI () ،Rand که به ترتیب که یک عدد تصادفی بین صفر و یک و عدد پی 3/14 را نشان می دهد.

  توابع دارای آرگومان مشخص

  همانطور که نام تابع بیان می کند. دارای تعداد معینی ورودی دارند و تغییر در تعداد ورودی موجب بروز اشتباه خواهد شد. مثال:

  تابع ()MOD که دارای دو آرگومان می باشد و عملیاتی که انجام می دهد عبارت است تقسیم باقیمانده عدد اول بر عدد دوم.

  توابع دارای 255 آرگومان

  این تابع حداکثر دارای 255 ورودی می باشد. داشتن 255 آرگومان به معنی داشتن 255 خانه نیست بلکه بیان می کند که این تابع می تواند یک خانه یا محدوده ایی از خانه ها را به عنوان ورودی شامل شوند.

  مثال: تابع بسیار پرکاربرد SUM می باشد. فرض کنید شما بخواهید مقادیر موجود در خانه های B1 تا B7 را با یکدیگر جمع ببندید. برای این عملیات می توان سه حالت را درنظر گرفت که عبارتند از:

  1.  تابع شامل یک آرگومان است.                              (SUM (B1:B7
  2. تابع شامل دو آرگومان است.                       (SUM (B1:B3;B4:B7
  3. تابع شامل سه آرگومان است.         (SUM (B1:B2; B3:B5; B6:B7

  به منظور استفاده درست و به جا از توابع در نرم افزار اکسل شما باید مهارت کافی در به کارگیری از توابع را فرابگیرید. مجتمع فنی تهران با آموزش دوره Microsoft Office Excel 2016 و دوره Microsoft Office Excel Expert 2016 در تلاش است تا کاربران گرامی را در این امر یاری کند.

  نظرات ارسال شده ارسال نظر جدید
  برای تبادل نظر، می بایست در سایت وارد شوید

  ورود به سایت
تماس گفتگو سبد خرید بالا