• پنهان سازی فرمول ها یک کاربرگ در اکسل

  چگونه فرمول ها را در یک کاربرگ پنهان کنید و از حذف آن جلوگیری کنید

  این ماکرو تمام فرمول های داخل یک کتاب کار را مخفی می کند و اجازه حذف آنها را نمی دهد. صفحه مانند یک کاربرگ محافظت شده معمولی در اکسل محافظت نخواهد شد. این بدان معنی است که شما همچنان می توانید بدون مشکل محتوا را به کتاب کار اضافه کنید و تا زمانی که فرمول نباشد می توانید همه چیز را ویرایش کنید. شما می توانید یک فرمول جدید وارد کنید اما نمی توانید آن فرمول را حذف کنید. علاوه بر این، اگر سلولی را با فرمول انتخاب کنید، محتویات آن سلول نمایش داده نمی شود. این به شما امکان می دهد فرمول های خود را از دید کاربران پنهان نگه دارید و سطح امنیتی بیشتری را اضافه می کند. اگر می خواهید یک سلول خاص را ویرایش کنید، باید روی آن سلول کلیک کنید و سپس با تایپ یک رمز عبور (که در کد VBA قرار دارد) آن سلول را "Unhide" کنید. همچنین، اگر تصمیم دارید این ماکرو را از کتاب کار خود حذف کنید، اگر می‌خواهید همه چیز بدون محافظت باشد، باید رمز عبور را دوباره وارد کنید تا پس از آن از Workbook حذف شود.

  Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
  
  Dim formula As Range
  On Error Resume Next
    Sh.Unprotect Password:="password"
    With Selection
    .Locked = False
    .FormulaHidden = False
  End With
  If Target.Cells.Count = 1 Then
  If Target.HasFormula Then
    With Target
    .Locked = True
    .FormulaHidden = True
  End With
    Sh.Protect Password:="password", UserInterFaceOnly:=True
  End If
    ElseIf Target.Cells.Count > 1 Then
    Set formula = Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
    If Not formula Is Nothing Then
    With Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
    .Locked = True
    .FormulaHidden = True
  End With
    Sh.Protect Password:="password", UserInterFaceOnly:=True
  End If
  End If
    On Error GoTo 0
  
  End Sub
  


  توجه: برای تغییر رمز عبور، در کد ماکرو vba، جایی که عبارت "password" است را پیدا کنید و این کلمه را به هر رمزی که می خواهید تغییر دهید. شما باید این را در سه مکان جداگانه در ماکرو تغییر دهید.

  نظرات ارسال شده ارسال نظر جدید
  برای تبادل نظر، می بایست در سایت وارد شوید

  ورود به سایت
تماس گفتگو سبد خرید بالا