• چندین خط را از یک سلول اکسل را استخراج کنید

  آموزش استخراج چندین خط از یک سلول در اکسل را بیاموزیم
   

  برای استخراج خطوط از یک سلول چند خطی، می توانید از یک فرمول هوشمندانه (و ترسناک) استفاده کنید که 5 عملکرد اکسل را ترکیب می کند: TRIM، MID، SUBSTITUTE، REPT و LEN. در مثال نشان داده شده، فرمول در D5 این است:

  =TRIM(MID(SUBSTITUTE($C5,CHAR(10),REPT(" ",LEN($C5))), (D$4-1)*LEN($C5)+1, LEN($C5)))

   

   
   

   

   

  نظرات ارسال شده ارسال نظر جدید
  برای تبادل نظر، می بایست در سایت وارد شوید

  ورود به سایت
تماس گفتگو سبد خرید بالا