• ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ ساعت ۳:۱۴ دقیقه
  • کاربر شماره ۶۰۹۴۴
   ۰
   ۱
   ۰
   ۰
  • با سلام به دوستان عزیز
   من کدی در VBA نوشته ام که به کمک آن و یک دکمه بتوانم یک شیت را با فرمت PDF ذخیره کنم اما مشکل این است که میخواهم بعد از نام فایل ذخیره شده تاریخ شمسی هم درج گردد در حالیکه این تاریخ به کمک تابع ()NOW به میلادی می باشد
   آیا دوستان گرام میتوانند کمک نمایند

   Private Sub CommandButton1_Click()
   


   Worksheets("sheet6").ExportAsFixedFormat Filename:="C:\Users\Shahram\Desktop\ليست قيمت" & Format(Now(), " yyyy-MM-dd"), Type:=xlTypePDF


   End Sub

 • ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۲ دقیقه
  • مدیر سایت
   ۱
   ۵
   ۳
   ۰
  • با سلام به دوستان عزیز
   من کدی در VBA نوشته ام که به کمک آن و یک دکمه بتوانم یک شیت را با فرمت PDF ذخیره کنم اما مشکل این است که میخواهم بعد از نام فایل ذخیره شده تاریخ شمسی هم درج گردد در حالیکه این تاریخ به کمک تابع ()NOW به میلادی می باشد
   آیا دوستان گرام میتوانند کمک نمایند
   Private Sub CommandButton1_Click()


   Worksheets("sheet6").ExportAsFixedFormat Filename:="C:\Users\Shahram\Desktop\ليست قيمت" & Format(Now(), " yyyy-MM-dd"), Type:=xlTypePDF


   End Sub

   سلام دوست عزیز لطفا به جای Format از متد TEXT استفاده بفرمایید . فقط با جای تاریخ میلادی ذکر شده از Now() استفاده بفرمایید
   TEXT("2020-10-10","[$-fa-IR,16]d mmmm yyyy;@")
   

تماس سبد خرید بالا