• فروشگاه وبینوکس، درسال 1390 با هدف فروش و پشتیبانی خدمات آنلاین مجموعه نرم افزار های تهیه شده توسط گروه، تنظیم گردید. خدمات مجموعه وبینوکس، فروش و ارتقا، تجهیز سازمان های حقیقی و حقوقی به لحاظ، نرم افزار، سخت افزار و شبکه می باشد. این فروشگاه با مدیریت مجید سبزعلیان و بازطراحی سال 1397 بنا گردیده.

تماس سبد خرید بالا